Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά॥ Να χάνομαι
Ίσως τελικά έμεινα πολύ και έφθασε η στιγμή να φύγω.